OM SLIDE COLD

Slide Cold er et system som leveres med 24 m.m. herdet isolerglass som standard. U-verdi på glasset er 1,2. Det er U-isolerte profiler, Slide Cold passer godt til hagestue som skal brukes store deler av året.

Dette systemet kan også leveres med enkeltglass med tykkelse fra 6 til 9 m.m. 

SLIDE 24 er tilnærmet samme system som Slide Cold, men Slide 24 har brutt kuldebro.